Wyniki wyszukiwania hasła innowacyjność w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaMiędzynarodowe stosunki ekonomiczne
Gospodarcze wyzwania XXI wieku

2010, ISBN 978-83-87251-59-8

Adam Oleksiuk
Mykola Vashchenko
35,70 zł246
ok≥adkaProblemy organizacji
materiały do studiowania

2007, ISBN 978-83-87251-87-1

Adam Oleksiuk
27,30 zł156


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adka30 lat polskiej transformacji z perspektywy banku centralnego

2020/2

Andrzej Sławiński
ok≥adkaImport dóbr i usług jako czynnik stymulujący innowacyjność w krajach UE

2019/5

Meda Andrijauskiené
Daiva Dumčiuviené
ok≥adkaRafał Klóska, Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce

2019/1

Czesław Skowronek
ok≥adkaThe Role of Scientific Advice in Innovation Policy Making

2017/5

Marzenna Anna Weresa
ok≥adkaKonferencja naukowa: „Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa. Nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 17 października 2016 r.)

2017/5

Roman Wosiek
ok≥adkaInnowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce – próba weryfikacji empirycznej

2016/1

Elżbieta Wojnicka-Sycz
ok≥adkaNakłady na działalność badawczo-rozwojową
a innowacyjność polskiej gospodarki

2012/1

Anna Gardocka-Jałowiec
ok≥adkaRefleksje o innowacyjności Polski w perspektywie 2020 r.

2010/5

Urszula Płowiec
ok≥adkaEkonomiczne teorie regulacji konkurencji

2010/3

Włodzimierz Szpringer
ok≥adkaOcena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju

2008/6

Urszula Płowiec