Wyniki wyszukiwania hasła unia europejska w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne
ok≥adkaAdaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej

2008, ISBN 978-83-87251-92-5

Joanna Kotowicz-Jawor (red.)
40,95 zł176
ok≥adkaAgrobiznes
makroekonomika, tom 1

1996, ISBN 83-90166-53-4

Augustyn Woś
24,15 zł334
ok≥adkaAgrobiznes
mikroekonomika, tom 2

1996, ISBN 83-90166-53-4

Augustyn Woś
24,15 zł326


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
ok≥adkaWpływ projektów dofinsowanych przez UE na rozbudowę potencjału instytucjonalnego i rozwój regionalny w Turcji (przypadek regionu tr82 według NUTS-2)

2021/2

Hilal Abacı
ok≥adkaWpływ zastosowania robotów przemysłowych na eksport krajów europejskich – analiza empiryczna

2020/6

Levent Şahin
Dilek Kutluay Şahin
ok≥adkaEnergy Consumption and Economic Growth in the European Union: A Causality Analysis

2020/4

Tomasz Grodzicki
Mateusz Jankiewicz
ok≥adkaWymiar regionalny w koncepcjach polityki społecznej

2020/1

Józef Orczyk
ok≥adkaEfekty umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią dla gospodarki polski

2019/6

Eliza Przeździecka
Rumiana Górska
Andżelika Kuźnar
Jerzy Menkes
ok≥adkaWeryfikacja środowiskowej krzywej Kuznetsa dla krajów Unii Europejskiej

2018/3

Dorota Wawrzyniak
ok≥adkaNowe uwarunkowania ekonomiczne wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii Europejskiej

2017/6

Andrzej Czyżewski
Sebastian Stępień
ok≥adkaInterdependence of Innovations
and Institutions: Consequences for GDP Growth

2017/5

Jacek Pietrucha
Rafał Żelazny
ok≥adkaZagraniczna pomoc finansowa i reformy gospodarcze w Grecji w walce z kryzysem oraz ich rezultaty

2017/4

Tomasz Kubin
ok≥adkaReal Income Convergence between Central Eastern and Western Europe: Past, Present, and Prospects

2016/6

Zbigniew Matkowski
Mariusz Próchniak
Ryszard Rapacki
ok≥adkaRedystrybucyjna rola Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – przesłanki teoretyczne i rezultaty

2016/5

Sławomir Juszczyk
Piotr Gołasa
Marcin Wysokiński
ok≥adkaWspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania a finanse przedsiębiorstwa

2016/4

Jolanta Iwin-Garzyńska
ok≥adkaEfektywność instytucjonalna krajów Unii Europejskiej

2016/3

Adam P. Balcerzak
Michał Bernard Pietrzak
ok≥adkaKlimat inwestycyjny a wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej

2014/5

Dorota Wawrzyniak
ok≥adkaZmiany w nadzorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE

2014/4

Aneta Hryckiewicz
Małgorzata Pawłowska
ok≥adkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

2014/2

Marian Gorynia
ok≥adkaIndeks optymalnego obszaru walutowego dla gospodarki polskiej

2012/3

Katarzyna Piłat
ok≥adkaWarunki gotowości Polski do wejścia do strefy euro

2011/5

Jerzy Osiatyński
ok≥adkaOd sporu o transformację do strategii rozwoju

2007/6

Zdzisław Sadowski
ok≥adkaOrdoliberalna koncepcja polityki gospodarczej Waltera Euckena

2007/3

Piotr Pysz