Wyniki wyszukiwania hasła Marian Gorynia w książkach i czasopiśmie „Ekonomista”

Tytuł
Rok wydania, ISBN
AutorzyCenaLiczba stronInne


„Ekonomista”
Kliknij, aby przejść do strony czasopisma

Tytuł
Rok/nr
AutorzyInne
okładkaEwolucja nauk ekonomicznych. Jedność i różnorodność (red. Marian Gorynia)

2020/4

Stanisław Czaja
okładkaEwolucja nauk ekonomicznych. Jedność i różnorodność (red. Marian Gorynia)

2020/4

Łukasz Hardt
okładkaO silnych i słabych stronach współczesnych nauk ekonomicznych

2020/2

Bogusław Fiedor
Marian Gorynia
okładkaDoktorat h.c.: prof. dr hab. Marian Gorynia

2019/3

okładkaWspółczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

2018/5

Marian Gorynia
okładkaInformacja w sprawie przygotowań do X Kongresu Ekonomistów Polskich

2018/2

Marian Gorynia
okładkaMetaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt

2017/6

Marian Gorynia
okładkaEkonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Maciej Bałtowski

2017/2

Marian Gorynia
okładka90 lat istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2017/1

Marian Gorynia
okładkaGlobalny kryzys gospodarczy – próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów

2015/6

Marlena Dzikowska
Marian Gorynia
Barbara Jankowska
okładkaDeterminanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich – przegląd wyników badań

2014/5

Marian Gorynia
Piotr Trąpczyński
okładkaOdpowiedź na uwagi polemisty

2014/3

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
okładkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej

2014/2

Marian Gorynia
okładkaJan Rymarczyk, Biznes międzynarodowy

2013/5

Marian Gorynia
okładkaNauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki

2013/4

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
okładkaKoszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa

2013/2

Marian Gorynia
Katarzyna Mroczek
okładkaEwolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej

2012/4

Marian Gorynia
okładkaRola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. Janusz Świerkocki

2012/2

Marian Gorynia
okładkaBogusław Czarny, Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii

2012/1

Marian Gorynia
okładkaWejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw, red. Marian Gorynia, Barbara Jankowska

2011/6

Jan Rymarczyk
okładkaPrzystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw

2011/4

Marian Gorynia
Barbara Jankowska
Maciej Pietrzykowski
Piotr Tarka
Marlena Dzikowska
okładkaMarian Gorynia, International Business in Transition

2010/2

Janusz Świerkocki
okładkaWzrost gospodarczy w krajach transformacji: korwengencja czy dywergencja?, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rapackiego

2010/1

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
okładkaWybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej, red. Marian Gorynia

2009/1

Bogusław Fiedor
okładkaMarian Gorynia, Barbara Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa

2008/6

Piotr Dominiak
okładkaAnna Zorska: Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania

2008/3

Marian Gorynia
okładkaEkonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem
a kooperacją

2008/2

Michał Brzeziński
Marian Gorynia
Zbigniew Hockuba
okładkaGlobalne i krajowe uwarunkowania
funkcjonowania polskich przedsiębiorstw

2008/1

Marian Gorynia
Tadeusz Kowalski
okładkaMarian Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw

2008/1

Tomasz Gołębiowski
okładkaKoncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych

2007/3

Marian Gorynia
Barbara Jankowska